Missie en visie

Doel van Stichting NAKS Nederland

  • Het werken aan en het verhogen, respectievelijk versterken van het cultureel bewustzijn van in het bijzonder de Afrikaan-Surinamer in Nederland

  • Nauwe banden onderhouden met de moederorganisatie, de Organisatie voor gemeenschapswerk NAKS Suriname.

 

Hoe willen we dat bereiken?

  • Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met individuen, organisaties, lokale overheden en het bedrijfsleven.

  • Door actief banden aan te gaan met de moederorganisatie NAKS Suriname.