NAKS Kulturu Posu

NAKS Kulturu Posu is een groep van NAKS vrijwilligers/donateurs ontstaan in oktober 2013 en zich in 2014, en wel op vrijdag 28 maart, gebundeld heeft in een culturele zanggroep. Hun naam danken zij aan guru en stonfutu oom Wilgo Baarn.
 
NAKS Kulturu Posu staat onder de vleugels van de Stichting NAKS Nederland en in het verlengde daarvan de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS te Paramaribo. 
 
NAKS Kulturu Posu zal de stichting NAKS Nederland waar nodig ondersteunen in en tijdens haar activiteiten, hetzij vrijwillig of tegen een redelijke vergoeding (dit wordt door de leiding besloten) en zij  zal trachten de doelen Stichting cq. de moederorganisatie NAKS na te leven
 
De leiding van NAKS Kulturu Posu bestaat uit (onder voorbehoud):
Maritha Kitaman – algehele/artistieke leiding
Diana van Rey - secretaris
Urmia Gulpen – penningmeester

De groep bestaat momenteel uit 18 leden. De groep is zich momenteel aan het herorganiseren, waardoor de posities binnen de groep nog kunnen veranderen.